0881101000 info@actablue.com

Kassa en de belastingdienst

Wanneer je overweegt om een gratis kassa app te gebruiken voor je onderneming denk dan aan het volgende: Deze apps zijn vaak in Amerika ontwikkeld en geschikt voor die markt, daarom zit je met de financiële vastlegging van gegevens.

Wettelijke administratieplicht

Als ondernemer heb je een wettelijke administratieplicht waaruit ten allen tijde je fiscale verplichtingen moet blijken. Je kassasysteem moet daarom zo beveiligd zijn dat de transactiegegevens niet verloren kunnen gaan of gemanipuleerd kunnen worden.

kassa belastingdienst
De belastingdienst verplicht je om al je administratieve gegevens over je bedrijfsproces 7 jaar te bewaren. Ook als je digitale gegevens worden afgedrukt dan moeten deze alsnog digitaal bewaard worden gedurende 7 jaar. Je mag de gegevens alleen op papier bewaren als je een zeer kleine administratie hebt die binnen een redelijke termijn is te controleren.
In de wet AWR art52 lid1 staat:
“Administratieplichtigen zijn gehouden van hun vermogenstoestand en van alles betreffende hun bedrijf, naar de eisen van dat bedrijf, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daarbij behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde hun rechten en verplichtingen alsmede de voor de heffing van belasting overigens van belang zijnde gegevens hieruit duidelijk blijken.”

Fiscale regelgeving

Als je een kassasysteem gebruikt, moet je je realiseren dat dit een onderdeel is van je administratie en dat je deze volgens wettelijke bepalingen moet inrichten en bewaren. Als je deze verplichtingen niet nakomt, kunnen er problemen ontstaan, bijvoorbeeld tijdens een belastingcontrole.

Als ondernemer heb je te maken met deze vastgestelde fiscale regelgeving.

Z
Je bewaart je transactiegegevens
Z
Je kunt de transactiegegevens (re)produceren
Z
De transactiegegevens zijn controleerbaar
Z
Je hebt inzicht in de instellingen van je kassasysteem
Z
Beveilig de transactiegegevens
Z
Je kunt gegevens aanleveren bij controle
Bekijk dus goed of je met de kassa app aan deze vereisten kunt voldoen.
Heb je nog vragen, bel ons gerust.

Meer weten?

Laat je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact op!

grow by Daria Moskvina from the Noun Project
Wat is omnichannel? Checklist kassasysteem kopen Waarom CRM? Ontdek 6 redenen. 5 redenen om je bedrijfsprocessen te automatiseren Tips om je webshop vindbaar te maken