Wat is de AVG

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is een Europese Privacywet. Die wet regelt dat bedrijven en organisaties persoonsgegevens zorgvuldig verwerken.

Voor wie geldt die wet?
De AVG geldt voor alle zelfstandige ondernemers, bedrijven of organisaties die persoonsgegevens verwerken. Ook als u zzp’er of mkb’er bent. Heb je maar een paar klanten? Al bij het versturen van een offerte, factuur of een nieuwsbrief moet je rekening houden met de AVG.

Wat is verwerken van persoonsgegevens?
Het verzamelen, vastleggen, opslaan, gebruiken, doorsturen, verspreiden, beschikbaar stellen en samenbrengen van persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Naam, adres en woonplaats, telefoonnummers, postcodes met huisnummers.
Iemands ras, seksuele geaardheid, godsdienst of gezondheid zijn bijzondere persoonsgegevens. De verwerking van bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens is verboden. Behalve als voor u een uitzondering in de wet staat.