ONLINE VEILIGHEID

Bijna driekwart van de Nederlanders vindt de eigen kennis over online risico’s als phishing, hacken en malware redelijk tot goed. 69% van de Nederlandse consumenten en 56% van de bedrijven doet geen melding of aangifte van cyberaanvallen of -criminaliteit. En een kwart van het kleine mkb onderneemt in het geheel geen acties om digitaal veilig te zijn. Dat blijkt uit Alert Online 2022, het jaarlijkse onderzoek naar het bewustzijn van Nederlanders rondom cybersecurity in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

bron: Rijksoverheid

online veiligheid

Online of digitale veiligheid

Dit wordt steeds belangrijker omdat de cijfers van fysieke criminaliteit steeds meer verschuiven naar digitaal.
Hoe herken je phishing? Wat is Ransomware? Hoe voorkom je het?

Goed wachtwoord

Wij moeten zoveel wachtwoorden onthouden dat we soms uit gemak kiezen voor dezelfde wachtwoorden. Voor de hand liggende wachtwoorden zijn eenvoudig te kraken.

online veiligheid

Phishing

Meer dan 90% van datalekken wordt veroorzaakt door Phishing.
Net als in 2021 maken vriend-in-noodfraude (13%) en malware (11%) deel uit van de genoemde top-3. Hacking (11%) volgt kort daar achter. Deze vier vormen van cyberrisico’s worden ook het meest genoemd op de vraag waar men mee te maken denkt te kúnnen krijgen. bron

Webshop beveiligen

Het hacken van webwinkel accounts is een reëel gevaar. Je beschikt vaak over privacygevoelige gegevens van consumenten. En als webwinkelondernemer moet je daar zorgvuldig mee omgaan.