Privacy verklaring App

ActaBlue respecteert de privacy van onze gebruikers. Deze privacy verklaring legt uit hoe we uw informatie verzamelen, gebruiken, vrijgeven en beschermen wanneer u onze mobiele applicatie
(App) gebruikt.

Lees deze privacy verklaring aandachtig door. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDENVAN DE PRIVACY VERKLARING, GEBRUIK DE APP DAN NIET.
Wij respecteren uw recht op privacy en nemen onze verantwoordelijkheden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens serieus. Wij verzamelen of verwerken niet onnodig persoonsgegevens. Deze privacy verklaring bevat samen met onze Algemene Voorwaarden belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke
gegevens en de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, worden verwerkt in verband met uw gebruik van de App of het platform.

De informatie die we verzamelen
We kunnen op verschillende manieren informatie verzamelen. De informatie die we kunnen verzamelen via de App is afhankelijk van de inhoud en materialen die u gebruikt, en omvat:

Persoonlijke data
We verzamelen en bewaren alle persoonlijke informatie met betrekking tot uw App-profiel, die u vrijwillig geeft bij aanmelding of bij voortgezet gebruik van de App:
• Voor-en achternaam
• E-mailadres
• Geboortedatum
• Adres
• Creditcardgegevens / bankrekening- en betaalkaartgegevens
• Btw-nummer

Gegevens van uw klanten
Wanneer u de app gebruikt, kunt u de persoonlijke gegevens van uw klanten, leveranciers of andere bestaande of toekomstige verkopen, verkoopleads of zakelijke contacten of partners invoeren of opslaan, waaronder bijvoorbeeld hun namen, e-mailadres, bedrijfsnaam, functietitel, telefoonnummer en andere contactgegevens, afspraken en andere vergaderarrangementen.
We hebben geen directe relatie met de personen wiens persoonsgegevens we hosten. U bent verantwoordelijk voor het informeren van uw klanten en derden over het doel waarvoor u
hun persoonsgegevens verzamelt en hoe deze persoonsgegevens worden verwerkt in of via de App.
U bent verantwoordelijk voor de data die u weer verwerkt van uw klanten.

Afgeleide gegevens en geüploade media
Informatie die onze servers automatisch verzamelen wanneer u de app opent, zoals uw eigen acties die integraal deel uitmaken van de app, acties die worden ondernomen bij het maken van
inzendingen, het bewerken van inzendingen en het uploaden van media naar de app. Als zodanig kunnen we ook toegang vragen tot de fotobibliotheek of camera van uw apparaat zodat we uw
media naar de app kunnen uploaden. Alle media die op deze manier worden geüpload, worden verzameld en opgeslagen op onze servers. Als u onze toegang of machtigingen wilt wijzigen, kunt u dit doen in de instellingen van uw apparaat.

Geo locatie informatie
We kunnen toegang of toestemming vragen tot en locatiegebaseerde informatie van uw mobiele apparaat volgen, hetzij continu, hetzij terwijl u de App gebruikt, om locatiegebaseerde diensten te
verlenen. Als u onze toegang of machtigingen wilt wijzigen, kunt u dit doen in de instellingen van uw apparaat.

Toegang tot mobiele apparaten
We kunnen toegang of toestemming vragen voor bepaalde functies van uw mobiele apparaat, inclusief de herinneringen van uw mobiele apparaat en andere functies. Als u onze toegang of
machtigingen wilt wijzigen, kunt u dit doen in de instellingen van uw apparaat.

Gegevens van mobiele apparaten
Apparaatgegevens zoals het ID-nummer van uw mobiele apparaat, model en fabrikant, versie van uw besturingssysteem, telefoonnummer, land, locatie en andere gegevens die u verstrekt.

Push notificaties
We kunnen u verzoeken om pushmeldingen te sturen met betrekking tot uw account of de App. Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van dit soort communicatie, kunt u deze uitschakelen in de instellingen van uw apparaat.

Beveiliging van uw informatie
We gebruiken administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Hoewel we redelijke stappen hebben ondernomen om de persoonlijke
informatie die u ons verstrekt te beveiligen, moet u er rekening mee houden dat ondanks onze inspanningen geen enkele beveiligingsmaatregel perfect of ondoordringbaar is en dat geen enkele methode van gegevensoverdracht kan worden gegarandeerd tegen onderschepping of ander soort misbruik. Alle online informatie is kwetsbaar voor onderschepping en misbruik door onbevoegde partijen. Daarom kunnen we geen volledige veiligheid garanderen als u persoonlijke informatie verstrekt.

Opties met betrekking tot uw account informatie
U kunt ons een e-mail sturen op info@actablue.com om toegang te vragen tot, correctie of verwijdering van persoonlijke informatie die u aan ons heeft verstrekt. Het is mogelijk dat we uw
persoonlijke gegevens niet kunnen verwijderen, behalve door ook uw gebruikersaccount te verwijderen. We kunnen ook niet ingaan op een verzoek om informatie te wijzigen als we van mening zijn dat de wijziging een wet of wettelijke vereiste schendt, of ertoe leidt dat de informatie onjuist is. Op uw verzoek om uw account te beëindigen, zullen we uw account en informatie deactiveren of verwijderen uit onze actieve databases. Sommige informatie kan echter in onze bestanden worden bewaard om fraude te voorkomen, problemen op te lossen, te helpen bij onderzoeken, onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen en/of te voldoen aan wettelijke vereisten.

Verandering van doel
We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze om een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u uitleg wilt over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons op via info@actablue.com.

Als we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de wettelijke basis uitleggen die ons in staat stelt om dit te doen. Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met dit beleid, waar dit wettelijk vereist of
toegestaan is.

Wat doen we met uw informatie
We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken als de wet ons dat toestaat. Meestal zullen we uw persoonlijke gegevens gebruiken in de volgende omstandigheden:

• Waar we het contract moeten uitvoeren dat we op het punt staan met u aan te gaan of zijn
aangegaan.
• Waar het noodzakelijk is voor ons legitieme belang (of dat van een derde partij) en uw
belangen en fundamentele rechten niet prevaleren boven die belangen.
• Waar we moeten voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting.

Mocht u vragen of klachten hebben met betrekking tot deze Privacy Verklaring, neem dan contact met ons op.
088 110 1000