Functionaliteiten CRM: Workflow

Een CRM Systeem heeft heel veel functionaliteiten en we willen er graag één uitlichten: Een workflow.

Een workflow is de logische volgorde van activiteiten die moet worden doorlopen.
Er wordt in vastgelegd wie wat op welk moment gaat doen.
Dit kan ook bestaan uit een reeks vragen die doorlopen moeten worden om een project af te ronden.
workflow crm

Je start een workflow altijd vanuit een project en je kunt hem zo uitgebreid mogelijk maken als je wilt. Daarna kun je plannen, dus bepalen wie wat wanneer doet.
Bij Taak voor kun je de medewerker kiezen die deze taak moet uitvoeren, en bij Uitvoeringsdatum de datum waarop deze actie voltooid moet worden.

Met het blauwe plusje kan de huidige taak in je outlook agenda gezet worden op de datum die bij uitvoeringsdatum gekozen is.
Wanneer de toegewezen taak voltooid is wordt deze naar de map Archief verplaatst.