AVG tips: Omgaan met je pc/laptop op kantoor of thuis

Hoe staat het eigenlijk met je laptop of desktop?
Heb je daar cliëntgegevens op staan? Als dat het geval is, hoe is je laptop/pc beveiligd? Hoe sterk is je wachtwoord? Weet je wat je moet doen als je laptop wordt gestolen?

Uiteraard ben je verplicht om je klantgegevens goed te beveiligen, maar dit geldt ook voor je werkplek. Wanneer je even naar een andere afdeling loopt en je laat je laptop/pc onbeheerd achter kan dat een risico vormen. Het is beter dat je er voor zorgt dat je laptop/pc ook voor dat korte moment beveiligd is door middel van een wachtwoord. Zodat niet iemand even langs je werkplek loopt en persoonsgegevens kan inzien.

identity theft by Matt Wasser from the Noun Project
In de praktijk blijkt dat zeker 50% de beveiliging niet op orde heeft of niet weet wat ze moeten doen bij een ‘datalek’.
avg tips

Smartphone/tablet

Staan daar persoonsgegevens op van je klanten? Heb daar dan extra aandacht voor en laat je smartphone/tablet niet onbeheerd achter(zonder wachtwoord).
Word je smartphone of tablet gestolen? Meldt dit dan direct bij je werkgever. Doe je dat niet, dan kan je werkgever letterlijk een boete krijgen van miljoenen euro’s. Verlies van een smartphone of tablet is al jaren een van de belangrijkste oorzaken van dataverlies.

Weet je wie er allemaal bij de gegevens kunnen?
Is de data binnen je praktijk alleen toegankelijk voor degenen die er vanuit hun rol mee moeten werken? Waarschijnlijk hoeft niet iedereen op het netwerk bij alle data te kunnen. Een administratief medewerker die voor je factureert hoeft niet alle cliëntgegevens in te zien. Je kunt de gegevens eenvoudig beschermen met een heldere toegangsrechten-structuur.

Malware

Er zijn bepaalde typen malware die besmette apparaten doorzoeken op waardevolle persoonsgegevens zoals e-mailadressen, gebruikersnamen, wachtwoorden en creditcardgegevens. Deze worden vervolgens weg gesluisd naar een server die in handen is van de aanvaller.
Volgens de AVG wet is er bij besmetting door ‘gijzelsoftware’ zelfs altijd sprake van een datalek. Heb je dus op de laptop ‘van de baas’ last van ransomware of andere digitale problemen, meldt het meteen!
Lees hier enkele tips wat je kunt doen tegen malware.

avg tips pc of laptop

Nog een paar korte tips:

  • Een post-it met inloggegevens op het scherm plakken…NIET DOEN!
  • Gebruik altijd de laatste versie van de software, download alle updates.
  • Anonimiseer gegevens als dat mogelijk is, zodat ze niet meer tot een persoon te herleiden zijn.
  • Gebruik sterke wachtwoorden
  • Maak regelmatig backups van de belangrijke gegevens, zoals persoonsgegevens. En bewaar die backups apart, dus niet op het netwerk of de PC zelf. Dit in verband met ransomware.