AVG tip: webwinkel en de AVG

Wanneer je een webwinkel hebt, verzamel je persoonsgegevens van klanten namen, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en bestelgegevens, maar ook financiële gegevens. Deze gegevens worden vaak opgeslagen en bewaard in een klantenbestand. Dit heeft als gevolg dat webwinkels zich moeten houden aan de privacywet. En die wet is per 25 mei 2018 aangescherpt.

Privacy verklaring

Je bent verplicht klanten en bezoekers te informeren over welke privacygevoelige informatie de webwinkel verzamelt en met welk doel. De klant moet hierover duidelijk geïnformeerd worden. Dat kan via een (online) privacyverklaring.

Datalek procedure

Denk ook aan een interne datalek procedure. Dus wat te doen bij een datalek en wanneer spreekt men van een datalek. Zorg dat je op de hoogte bent. Lees hier meer over meldplicht datalekken.

Verwerkersovereenkomst

Worden de betalingen gefaciliteerd door een payment service provider, de website gehost door een hostingpartij, de nieuwsbrieven verstuurd door een externe partij? In die gevallen zijn zij verwerkers en hebben toegang tot de persoonsgegevens en moet je een verwerkersovereenkomst met hen sluiten.