ActaBlue en de AVG

Wat doet ActaBlue met betrekking tot de AVG?

ActaBlue is verwerker van de persoonsgegevens die jij als ondernemer van je klanten in het POS systeem of CRM systeem hebt staan. Dit houdt in dat ActaBlue haar klanten moet ondersteunen in het verwerken van de persoonsgegevens. Onze verantwoordelijkheid bestaat uit het zorgdragen voor de bescherming van de klantgegevens. Dit doen we door middel van het beveiligen van onze systemen. Daarnaast zullen wij onze klanten assisteren bij het tegemoetkomen aan verzoeken tot inzage, verwijdering of aanpassing van persoonsgegevens.

Wat moeten ActaBlue klanten doen:

Iedere klant van ActaBlue heeft zelf de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hij handelt volgens de AVG wetgeving. Je bent als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor de rechtmatige verwerking van persoonlijke gegevens van klanten.

Zorg ervoor dat je cookie beleid op orde is en maak de privacy verklaring eenvoudig te vinden. Pas de privacy verklaring ook aan mocht dit nodig zijn.

avg datalek melden

Verplicht

Je bent verplicht om een overeenkomst voor gegevensverwerking aan te gaan met alle partijen die namens jouw persoonsgegevens verwerken. Hierin moet je duidelijk overeenkomen voor welke doeleinden de verwerkers de persoonsgegevens mogen gebruiken.

Bewaren

Zorg ervoor dat de persoonlijke gegevens die je bewaart goed worden beveiligd en beschermd.
Bewaar gegevens niet langer dan voor het doel nodig is.

Datalek

Wat moet je doen bij een datalek? Denk daar van te voren over na. Maak een plan en zorg dat de verantwoordelijken weten wat ze moeten doen.

Datalek melden?

Een bewerker hoeft een datalek niet te melden bij de toezichthouder. Wel moet de bewerker er zorg voor dragen dat haar klanten deze melding tijdig bij de toezichthouder kunnen maken.